BẢNG GIÁ XE VÀ KHUYẾN MÃI

  MẪU XE/PHIÊN BẢN GIÁ BÁN (VNĐ) KHUYẾN MÃI CỰC HOT KHI MUA XE
GRAND I10 2023
GRAND I10 HATCHBACK MT 360.000.000
GRAND I10 HATCHBACK AT BASE 405.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
GRAND I10 HATCHBACK AT 435.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
GRAND I10 SEDAN MT 380.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
GRAND I10 SEDAN AT BASE 425.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
GRAND I10 SEDAN AT 455.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
NEW ACCENT 2023
ACCENT 1.4MT TIÊU CHUẨN 425.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ACCENT 1.4 MT 475.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ACCENT 1.4 AT 504.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 545.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước),Bảo Hiểm Vật Chất, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
NEW ELANTRA 2023
ELANTRA ALL NEW  1.6 AT TIÊU CHUẨN 599.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ELANTRA ALL NEW  1.6 AT ĐẶC BIỆT 669.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ELANTRA ALL NEW  2.0 AT CAO CẤP 729.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
ELANTRA ALL NEW N-LINE 799.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI CRETA 2023
HYUNDAI CRETA 1.5L TIÊU CHUẨN 640.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI CRETA 1.5L ĐẶC BIỆT 690.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI CRETA 1.5L CAO CẤP 1 TONE 740.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI CRETA 1.5L CAO CẤP 2 TONE 745.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
TUCSON ALL NEW 2023
TUCSON 2.0L XĂNG TIÊU CHUẨN 845.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
TUCSON 2.0L XĂNG CAO CẤP 955.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
TUCSON 2.0D DẦU CAO CẤP 1.060.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
TUCSON 1.6L TURBO HTRAC 1.055.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
MPV STARGAZER 7C
STARGAZER 1.5L TIÊU CHUẨN 575.000.000
STARGAZER 1.5L ĐẶC BIỆT 625.000.000
STARGAZER 1.5L CAO CẤP 675.000.000
STARGAZER 1.5L CAO CẤP 6 CHỖ 685.000.000
NEW SANTAFE 2023
NEW SANTA FE 2.5 XĂNG 1.055.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
NEW SANTA FE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 1.155.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
NEW SANTA FE 2.5 XĂNG CAO CẤP 1.275.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
NEW SANTA FE 2.2 DẦU CAO CẤP 1.375.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
SANTAFE HYBRID 2023
SANTA FE HYBRID 1.450.000.000 Tặng 100% Thuế Trước Bạ (50% Nhà Nước), Cam hành trình, Sàn 5D, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
XE ĐIỆN IONIQ 5
IONIQ 5 EXLUSIVE 1.300.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
IONIQ 5 PRESTIGE 1.450.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI CUSTIN NEW
Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 850.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 945.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 999.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
HYUNDAI PALISADE NEW
Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ 1.469.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ 1.479.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ 1.559.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.
Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ 1.589.000.000 Tặng 50% Thuế Trước Bạ, Phụ Kiện Chính Hãng, Combo theo xe 10 Món.